Making events work

Vragen? Bel ons op +32 (0)14 38 80 80 of mail [email protected]

Beleidsverklaring (ISO 9001 | 14001)

Kwaliteit (ISO 9001)

http://assets.nl.orakel.com/files/731/original/ISO-certification.jpg?1461229865Orakel BVBA met hoofdzetel in Retie, België wil de kwaliteit garanderen van de te leveren producten en diensten alsook de productiewijze. Om deze garantie te beiden aan de klanten maakt Orakel gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001-norm. Dankzij dit kwaliteitsmanagementsysteem zorgen we ervoor dat onze producten voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever en conform zijn aan actuele wet- en regelgeving.    

Het management evalueert en garandeert de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem, zorgt voor voldoende gekwalificeerd personeel en stelt de nodige middelen ter beschikking om de kwaliteit te waarborgen en de verplichtingen na te komen zoals in de norm beschreven.  Via een continu verbeteringsproces wordt ook de doeltreffendheid van het
kwaliteitsmanagementsysteem gewaarborgd. 

Milieu - MVO (ISO 14001)

Milieu vormt een essentieel onderdeel van ons beleid. De zorg voor en bescherming van het milieu is geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. We hechten belang aan de betrokkenheid van alle personen die voor of namens Orakel werken. Door de implementatie van een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001-norm streeft Orakel naar continue verbetering van de milieuprestaties. Daar waar afvalstoffen ontstaan, zullen we deze steeds op een verantwoorde wijze afvoeren en recycleren. Dit betekent ook dat er zo weinig mogelijk natuurlijke grondstoffen en energie verbruikt worden tijdens de verkoop, productie en verzending.

De gezondheid van de medewerkers komt op de eerste plaats. Daarom houden we steeds rekening met de ergonomische, veiligheidskundige en arbeidshygiënische aspecten bij vernieuwing en vervanging van arbeidsmiddelen. De doelstelling is dat medewerkers graag en goed bij Orakel kunnen werken. 

Het voldoen aan de geldende gezondheids- en milieuwetgeving is een basisvereiste binnen het beleid van Orakel BVBA. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in om op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwste producten en promoties!

x
< ×

Menu

We have a website for your country.

We recommend that you visit your local website for accurate prices & customised information.

Visit {{country_url}}
or stay on https://nl.orakel.com.